Başarı Hikayesi

Giyim Markası, Reklam Çalışmasının Performasını ve Marka İmajına Etkisini Ölçümlüyor

Alanında lider bir giyim markası, bir süre önce yayına aldığı reklam çalışmasının hedef kitlesinde uyandırdığı marka algı değişimini görmek ve reklam çalışmasının etkisini öğrenmek istiyor.

 

 post-test_giyim

Sürdürülebilir İletişim

Köklü markalar için, belirledikleri marka imajını korumak ve değişen müşteri profiline hitap etmek oldukça önemli. Bu noktada marka konumlandırmasına uyumluluğa oldukça dikkat eden bu markalar, sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarında bu konumlandırmaya uygun hareket etmeye çalışıyorlar.

 

Reklam Testi

Marka, uyguladığı reklam kampanyasının tüketiciler nezdinde hatırlanma oranını, reklamın dönüşüm oranını ve marka imajına etkisini ölçümlemek adına, hedef kitlesinde bulunan 400 kişiye ulaşarak bir post-test araştırması gerçekleştirmek istedi. Bu sayede marka reklam performansını görebilecek hem bugünkü metriklerini daha iyi anlamlandırabilecek, hem de gelecek stratejisini daha doğru belirleyebilecekti.

 

post_test_map
Araştırma Katılımcılarının Sıcaklık Haritası

 

360° Reklam Performansı

3 gün içerisinde, 400 tüketiciden cevap edinildi. Reklamı daha önce izlemiş olan tüketiciler reklamı gördükleri kanal, reklam sonrası aktiviteleri ve marka imajı ile ilgili değerlendirmeler gerçekleştirmişken, reklamı izlememiş tüketiciler önce reklamı izledi, sonrasında ise marka imajı ve reklam değerlendirmesi gerçekleştirdiler.

Etkili Pazarlama Gerçekleştirin

Twentify İletişim Araştırmaları çözümleri ile ilgili detaylı bilgi almak için hemen formu doldurabilirsiniz.