KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA

BOUNTY KULLANICISI

AÇIK RIZA METNİ

Biz, Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizm. A.Ş. (“Twentify”) yerine getirdiğiniz görevlerle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinizi işlediğimiz bazı durumlara ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.  

Bu metin, Bounty Kullanicisi Kişisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Aydinlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni kabul etmemeniz konusunda sizi uyarmak isteriz.

Bu metni kabul etmemeniz halinde Kanunlar gereği söz konusu görevi yerine getiremeyeceksiniz. 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bounty uygulaması kapsamında müşteriler tarafından talep edilen bir takım araştırmaların konusu sağlık verilerini ve diğer özel nitelikli verilerinizin işlenmesini gerektirebilir. 

Bu görevi yerine getirirken bizimle paylaştığınız özel nitelikli veriler KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, sigara ve alkol kullanımınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz olabilir. Özel nitelikli olmasa da bazı görevlerde lokasyon verileriniz işlenebilir. 

Sizden özellikle istemediğimiz veya ihtiyacınız olmadığı sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda;

  • Bounty uygulamamızda katıldığınız faaliyet ve görevleri tamamlamanız bakımından sağlık bilgileriniz, sağlık problemleri hakkında bilgiler (örneğin saç derinle alakalı bir problem yaşıyor musunuz) gibi sorulara verdiğiniz cevaplarda yer alan veriler, sigara ve alkol kullanımınız, cinsiyet, hamilelik durumu verileriniz tarafımızca toplanmakta ve işlenmektedir. 
  • Bounty uygulamasının açık oluğu her an Twentify Geo-triggering yöntemi gibi araştırmalarda bir alana girdiğinizde ya da o alandan çıktığınızda araştırma için hedefleme yapılmak amacıyla toplanabilir ve işlenebilir. 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde bir uyuşmazlık çıkması ihtimaline karşılık savunma hakkımızı kullanabilmemiz adına kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

Kişisel verileriniz hiçbir şekilde kullandığımız sunucular hariç 3. Kişilere ve Müşterilerimizi aktarılmamaktadır. 

 

Yukarıdaki “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz” başlığı altındaki metni okudum ve anladım. Kişisel verilerimin bu başlık altında belirtilen şekillerde işlenmesine açık rıza gösteriyorum.

Ad-Soyadı:

Tarih:

İmza: