[Ücretli Özel Araştırma Raporu]

Medya ve İçerik
Tüketimi
2022

"Medium is the Message"

İçerik izlenebilen mecraların artışı yeni platformları beraberinde getiriyor. İçeriklerin farklı mecralarda şekil değiştirmesi çeşitliliğe ikinci bir boyut kazandırıyor. Bununla birlikte ödeme biçimleri ve ödemeye karşılık alınan hizmetler de çeşitleniyor.

Doğrudan/hedefli pazarlamadaki gelişmelerle birlikte tüm bu içerikler sarmalını tüketici kategorisi bazında anlamak önem kazanıyor.

Araştırma hedef kitlesi ve içeriği için tıklayın.

 

PR2022_medyaicerik
Araştırma Hedef Kitlesi

• 1500 Katılımcı
• NUTS-2 Düzeyi Türkiye Geneli
• Kadın-Erkek
• 18-65 Yaş
• ABC1C2DE SES

Araştırma İçeriği

Medya ve içerik tüketimi;
• Cihaz bazında platform/mecra kullanımı
• OTT tercihleri / motivasyonları / ödeme biçimi
• PTV tercihleri / motivasyonları / ödeme biçimi
• Sosyal medyada içerik tüketimi (ödeme yapma, üyelik ve bağış motivasyonları)
• Sosyal Medya mecraları arası ilişki ve geçişler
• Platform/mecra ve cihaz bazında içerik tüketimi
• İçerik bazında tüketim sıklığı ve zaman dilimi
• İçerik tercih kriterleri

Hayat tarzı;
• Alışverişçi değerleri
• Modaya bakış
• İndirimlere yaklaşım
• Kimlik ve Sosyal Hayat
• Dijital Yatkınlık

Detaylı Bilgi Alın

Twentify 2022 Premium Raporları, özel tekliflerimiz ve Twentify araştırma çözümleri hakkında bilgi almak için

2022 Premium Raporlarını Keşfedin

Twentify-Premium-Raporlar-2022_c2