6 Şubat Depremleri Sonrası Algı ve Beklentiler - Faz 2

Mart ayında yayınlanan araştırmamızın ilk fazı, depremlerin ardındaki algı ve beklentileri anlamamız konusunda yardımcı olmuştu.  Raporun gördüğü ilgi Twentify olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik kararlılığımızı artırdı ve ikinci fazın gerçekleştirilmesine olanak sağladı. İkinci fazda, ilk fazdaki konuları ele alırken, algı ve beklentilerin zamanla nasıl değiştiğini inceledik ve depremlerin ardından iyileşme sürecine ilişkin düşünceleri gözlemledik. 

Blog'a Geri Dönün

Dünya Su Günü Araştırması 2021

Suyun eviniz ve aile yaşamınız, geçiminiz, kültürel alışkanlıklarınız, inancınız ve çevreniz için ne kadar önemli bir temeli oluşturduğunu gerçekten bir dakika durup düşündünüz mü?

Su, günlük alışkanlıklarımız içerisinde çok da farkında olmasak da hayatımızın bütününde yer almakta ve herkes için de farklı şeyler ifade etmektedir.

Suyun birçok farklı yollarla hayatımıza olan katkısını düşünerek, önemseyerek ve tüketimimizi bilinçli bir şekilde gerçekleştirerek suya doğru bir şekilde değer verebilir ve herkes için etkili bir şekilde koruyabiliriz.

Artan nüfus, küresel ısınma ve atık suyun yeterince arıtılmadan doğaya bırakılması ve benzeri sebeplerden su döngüsünde gözlemlenen değişimler milyonlarca insanın temiz suya erişimini problemli hale getirmekte ya da hiç erişememelerine neden olmakta. Önümüzdeki yıllarda daha geniş bir nüfusun temiz ve güvenilir su kaynaklarına erişim probleminden etkileneceği öngörülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü günde yaklaşık 22 litre suyun insanların temel kullanım ve temizlik ihtiyacını karşılayabileceğini belirtirken, Dünya’da 2,5 milyar insanın ise temiz su kaynağına erişim imkânı bulunmuyor. Yılda kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 5.000 metreküpten fazla olan ülkeler su zengini kabul edilebilir. Kişi başına yıllık su tüketimi 1000 metreküpten az olan ülkeler su fakiri olarak kabul edilmektedir.

Peki 3 tarafının denizlerle çevrili ve topraklarının doğal su kaynaklarıyla dolu olduğunu bildiğimiz ülkemizin durumunu biliyor musunuz? Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4.000 metreküpten 1.346 metreküpe indi. Türkiye kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından henüz su fakiri bir ülke olmasa da su stresi yaşayan bir ülkedir. Ve eğer etkili adımlar atılmazsa 2030 yılındaki nüfus tahminlerine göre su fakiri bir ülke olacaktır. Bu dramatik düşüşün başlıca sebepleri arasında küresel iklim değişiminin yanında yeşil alanların azalıp betonarmenin artışı, su kaynaklarının bilinçsizce kullanıcımı ve kirletilmesi, hızlı üretim/tüketim ve günlük hayatımızdaki su israfı gösterilebilir.


Twentify olarak tüketicilerin su tasarrufuna yönelik algısını ve tasarrufa yönelik attıkları adımların neler olduğunu ortaya çıkarmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu kapsamda Türkiye temsiliyeti oluşturan, tüm sosyo-ekonomik statü gruplarından, 18 yaş üzeri 1.011 tüketiciyle bir araştırma yaptık.

İlk olarak, su tasarrufunun algıdaki yerini inceledik. Tüketicilerin yarıdan fazlası su tasarrufu denildiğinde “suyu boşa akıtmamayı” (%26) ve suyu gerektiği kadar kullanmayı ifade ediyor (%31). Suyu boşa akıtmamakta diş fırçalarken muslukları kapatmaktan, bulaşıkları makinede yıkamaya yanıtlar geliyor.

Araştırmaya katılan bazı Bounty kullanıcılarından bu cevaplarına ilişkin evde su tasarrufu için neler yaptıklarını bizimle paylaşmalarını istedik.

HubSpot Video
HubSpot Video
HubSpot Video

 

Gündelik yaşamında su tasarrufu için eyleme geçtiğini belirtenler %98’i buluyor. Öte yandan, hanede su tasarrufuna yönelik aksiyonların da sürdürülebilir bir su tasarrufu anlayışına odaklanmadığı görülüyor. Su tasarrufuna yönelik aksiyonlar, daha çok “musluktan boşa su akıtmamakla” sınırlı kalıyor. AB sosyo-ekonomik statüde bu eğilimin daha da yüksek olduğu gözleniyor.

Dünya Su Günü Araştırması
%98
“Su tasarrufu için günlük hayatımda dikkat ettiğim şeyler var”

dunyasugunuIMG_Rev1Su tasarrufu yapmanın amaçları da kısa vadeli ve daha çok hane masrafını azaltmaya odaklı. %66’lık çoğunluk doğal kaynakları korumanın yanında su masrafını azaltmanın da önemli bir su tasarrufu motivasyonu olduğunu belirtiyor.

dunyasugunuIMG2

Bir diğer ilginç bulgu ise tüketicinin su tüketiminin en yoğun olduğu alanlara yönelik algısında. En yoğun su tüketiminin hanede gerçekleştirildiğini düşünenlerin oranı (%53), küresel su tüketiminin en yoğun olduğu tarım sektöründe gerçekleştiğini düşünenler ile (%52) ile başa baş gidiyor. AB sosyo-ekonomik statüdeki tüketicilerin DE sosyo-ekonomik statüye kıyasla hanedeki su tüketiminin yüksek olduğu fikrine daha yoğun olarak katıldığı gözleniyor (%60). Diğer yandan, yoğun su tüketimi gerçekleştirilen enerji, malzeme, otomotiv gibi endüstriyel üretim alanları tüketicinin zihninde hane kullanımının çok gerisinde kalıyor.

dunyasugunuIMG3

Sonuç olarak, hanedeki su tüketiminin bu denli yüksek olduğunun düşünülmesine karşın hane içi aksiyonların kısa vadeli ve bireysel masrafı düşürmeye odaklı olması, hanede sürdürülebilir su tasarrufuna yönelik bilgi ve bilinç düzeyini arttıracak çalışmaların gerekliliğine bir işaret olarak ele alınabilir. Artık suyu değerlendirecek alanlar yaratmak, uzun vadede su tüketimini azaltacak fonksiyonel araçları haneye katmak konularında bilgilendirici çalışmalar, tüketicinin gündelik yaşamda tasarruf bilincini zenginleştirmek için önemli adımlar olarak ele alınmalı.

Diğer yandan, tüketicinin maddi tasarrufu öne çıkarması, tasarruf bilinci geliştirmede kamu teşviklerinin faydalı olacağının da iyi bir göstergesi. Tüketicinin su tasarrufunu arttıracak her bir eyleminin sağlayacağı maddi tasarrufa vurgu yapmak, motivasyonu arttırmanın çok önemli bir yolu.


Sormak istediğiniz sorular için info@twentify.com mail adresinden bize ulaşabilirsini

 
Twentify Ekibi
YAZAR HAKKINDA | Twentify Ekibi
Son Yazılar

6 Şubat Depremleri Sonrası Algı ve Beklentiler - Faz 2

Mart ayında yayınlanan araştırmamızın ilk fazı, depremlerin ardındaki algı ve beklentileri anlamamız konusunda yardımcı olmuştu.  Raporun gördüğü ilgi...

Devamını Oku

Ekonominin Tüketici Alışveriş Tercihleri Üzerindeki Etkileri

Bounty üzerinde yaptığımız araştırmaya göre geçtiğimiz seneye oranla kategori farkı olmaksızın tüketicilerin daha az ürün satın aldığı ve genel olarak...

Devamını Oku

6 Şubat Depremleri Sonrası Algı ve Beklentiler

Ülkemizde 6 Şubat’ta gerçekleşen ve yaklaşık 13 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bizler de Twentify ol...

Devamını Oku

[İnfografik] 6 Şubat Depremleri Sonrası Algı ve Beklentiler

Depremlere hazırlıklı olma düzeyi, deprem önlemleri hakkındaki görüşler, güvenilen kişi ve kurumlar, sorumluluğa sahip olduğu düşünülenler, markalarda...

Devamını Oku