Sosyal Medya Kullanımı ve Psikoloji Üzerine Etkileri

Sosyal medya, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milyonlarca insan her gün Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlarda vakit geçiriyor. Bu durum, sosyal medyanın psikolojik etkilerini daha yakından incelemeyi zorunlu hale getiriyor. Bu yazıda, sosyal medya kullanımının psikoloji üzerindeki etkilerini, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele alacağız ve bu etkileri nasıl dengeleyebileceğimiz konusunda öneriler sunacağız.

 

Blog'a Geri Dönün

Veganizm Farkındalığı Araştırması

Bir kimlik unsuru haline gelen veganlık veya veganizm, kişilerin her türlü hayvansal ürünü bilinçli bir şekilde tüketmeyi/kullanmayı reddeden bir yaşam biçimine sahip olmasıdır. Vegan olmayı seçen kişiler, sadece beslenme konusunda değil, giyimden kozmetiğe, hayvan mamalarından temizlik ürünlerine kadar her alanda vegan ürünleri tercih ediyorlar.
Günümüzde de oldukça ilginin arttığı vegan yaşam tarzı, hayvan haklarının korunmasına yönelik güçlü ve somut bir duruş sergilemektedir. Bu doğrultuda markaların da kategorilerinde yeni bir seçeneğe (vegan) yer vererek ürün çeşitlendirmesi yaptığını ve bunu her geçen gün arttırdığını görmekteyiz.

Biz de Twentify olarak araştırma yelpazemize veganizm de ekledik ve Türkiye temsili 1010 katılımcı ile veganlığa dair Türkiye’deki bakış açısını ve vegan farkındalığını inceledik. Veganlık hakkındaki bilgi düzeyini, vegan olma sebeplerini, vegan ürün tercihlerini ve tercih edilen markaları sizler için araştırdık. Araştırma, 18 yaş ve üzeri %53’ü kadın, %47’si erkek AB C1 C2 DE SES Grupları ile mobil araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

 

 

VEGANLIK MI?

Veganlık sadece hayvansal gıdaları tüketmemek değil, hayvan deneylerinden yararlanan kozmetikleri kullanmamak, sirk gösterilerine destek vermemek, hayvan derisinden veya tüyünden elde edilen hiçbir kıyafeti giymemek, faytona binmemek gibi durumlara mümkün olduğunca özen göstermektedir. Araştırmaya katılan katılımcılardan %9’u vegan olmakla ilgilenirken %4’ü vegan olduğunu ifade etti. %6’sı vejetaryenlikle ilgilendiğini, %4’ü de vejetaryen olduğunu söylerken %77’si ise hiçbiri ile alakası olmadığını belirtti. 

Screen Shot 2022-03-08 at 13.30.30Veganlığın geçmişten süregelen sadece ‘hayvansal gıdaları tüketmemek’ olarak bilinen yanlış tanımının yanı sıra vejetaryenlikle da karıştırılması veya aynı tanıma sahip olduğu hakkında bir zannedilme hali de mevcuttur. Bu yanlış bilginin gitgide azaldığı ve veganlık konusunda daha bilinçli hale geldiğimiz yadsınamaz bir gerçektir. Ancak veganlık ile vejetaryenliği kıyaslayarak sorduğumuzda vejetaryenlik hakkında bilgi düzeyi %41 iken veganlık hakkındaki bilgi düzeyi %27 gibi azınlık bir orana sahiptir.

Yaptığımız araştırmalar neticesinde katılımcıların yarıdan fazlası (%60) veganlığın doğru tanımını yani “hayvansal hiçbir ürünün tüketilmediği” anlamına geldiğini bilmektedir. Bu bilginin erkeklere oranla kadın katılımcılarımız tarafından daha çok bilinmesi dikkat çekicidir. Bir diğer karıştırılan terim vejetaryenlikte ise katılımcılarımız, %72 oranında veganlık ile vejetaryenliğin birbirinden farklı şeyler olduğunun bilincinde. Katılımcıların %28’i ise veganlık ile vejetaryenliğin aynı şey olduğunu söylemekte.


VEGANLIKLA BESLENME İLİŞKİSİ ÖN PLANDA

Veganlığın birçok alana hitap ettiğini söylemiştik. Dolayısıyla birçok ürün ve sektörle bağlantılı olduğu çıkarımını da yapabiliriz. Ancak araştırma sonuçlarına baktığımızda veganlıkla en çok ilişkilendirilen “beslenme” (%73) ve “hayvan hakları” (%63) olmaktadır.

Sağlık ile ilişkilendiren %34, kozmetik ürünler ile ilgilidir diyen %32, giyim seçeneğini seçen katılımcılar ise %30 oranındadır. Temizlik ürünleri (%22), sürdürülebilirlik ve iklim (%20) ise veganlıkla en az ilişkilendirilen konular arasındadır. Her alanı/sektörü kapsayan veganlığın, aslında kendi içerisinde de ilgi alanlarına göre bir hiyerarşiye sahip olduğunu görmekteyiz.

VEGAN BESLENME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Screen Shot 2022-03-08 at 13.31.05

Hayvan haklarının korunmasının yanı sıra vegan yaşam tarzında, vegan beslenmenin sağlık açısından olumlu sonuçlar doğurduğu katılımcılarımız tarafından ifade edilmektedir. En çok “kilo vermeme yardımcı oldu” (%48) diyenler ve “kendimi daha az stresli hissetmeye başladım” (%47) diyen katılımcılarımız çoğunluktadır. %41 vegan katılımcı ise, “fiziksel egzersiz kalitem yükseldi” ve “cilt iyileşmelerim arttı” cevabını vermiştir. (%20) azınlıkta kalan katılımcılar da migren ağrılarının hafiflediğini belirtmekte.

VEGAN OLMADA ÇEVRE ETKİSİ

Vegan yaşam tarzına karar veren kişiler a’dan z’ye tüm alışveriş, yeme-giyinme vb. birçok alanda değişime gitmektedir. Bu değişim, kullanılan markalar, sosyal çevremizdeki etkileşim ve bakış açısı gibi hayatımızda radikal dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Araştırma sonuçlarımıza baktığımızda da vegan olma kararında kişiler en çok arkadaşlarından (%49) etkilenerek bu kararı verdiklerini söylemektedirler.

Katılımcılar vegan olmada ikinci bir etken olarak, medyada çıkan haberlerden (%42) etkilendiklerini söylerken, medya aynı zamanda veganlıkla ilgilenme sebepleri arasında da %51 oranla ilk sırada yer almaktadır. Medyanın bu konuda da kitleler üzerindeki yoğun ilgisi, veganlığın popüler kültür ürünleri arasındaki yerine işaret etmektedir.

Medyadaki haberlerin yanı sıra sosyal medya ve influencerlardan etkilenme oranı da %42’dir. Eğitim ilk adresi olan aile de bu konuda oldukça etkili olmuştur. Çocukluktan itibaren, ailesinden görerek bu yaşam tarzı ile büyüyen kişilerin oranı ise yine %42 şeklindedir.Screen Shot 2022-03-08 at 13.31.30

Vegan yaşam biçimini benimsemek ile veganlıkla ilgilenmek arasında fark vardır.Veganlıkla ilgilenen kişiler, tam olarak vegan yaşam tarzında yaşamamaktadır. Ancak nasıl bir yaşam biçimi olduğunu merak etmekte, araştırmakta ve kısmen veganlığa ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Veganlıkla ilgilenen kişilerin, veganlıkla ilgili olmasına medyada çıkan haberlerden sonra, katılımcıların düşünceleri şu şekildedir; %32’si sosyal medya ve influencerlardan, %26’sı arkadaşlarından, %12’si ailesinden ve %10’u ise diğer faktörlerden dolayı veganlıkla ilgilendiğini söylemektedir. Katılımcılarımıza veganlığın yanı sıra çok karıştırılan vejetaryen olmaya nasıl karar verdiğini ve vejetaryenlikle ilgilenirken kimlerden etkilendiklerini sorduk. Bu oranları açıklamadan önce vejetaryenliğin kısa bir tanımını yapacak olursak;
Etyemezlik olarak özetlenen yani hiçbir hayvansal gıdayı besin olarak tüketmemektir.

Katılımcılarımızdan vejetaryen olanlar %49 aile faktörünün etkili olduğunu söylerken, %31 medyada çıkan haberlerden, %28 sosyal medya ve influencerlardan, %26’sı ise veganlığın tam tersi, en az arkadaşlarının etkisi olduğunu söylemektedir. Vejetaryenlikle ilgilenen katılımcılarımıza baktığımızda ise; %31 arkadaş etkisi ve medyada çıkan haberler, %24 aile faktörü ve %17 sosyal medya ve influencerlardan etkilenerek vejetaryenliğe olan ilgisini belirtmektedir.

VEGAN ÜRÜN KATEGORİSİNDE KOZMETİK LİDERLİĞİScreen Shot 2022-03-08 at 13.41.58

Hayvanlar üzerinde test edilen ürünlerin reddedilmesi, araştırma verilerine de yansımaktadır. Katılımcılarımız vegan ürün tercihlerinde en çok kozmetik ürün ve kişisel bakım ürünü (%44) alırken vegan olmasına dikkat etmektedir. Kozmetik kategorisine cinsiyet bağlamında baktığımızda ise, kadınların (%55) vegan kozmetik ürünlerini çok daha dikkatlice tercih ettiğini görmekteyiz. Hayvanlar üzerinde deney yapılması, katılımcıların kozmetik kullanımında kırmızı çizgisi olmuştur.

Kozmetikten sonra ikinci vegan ürün kategorisinde gıda (%41) ürünlerini aldıklarını söyleyen katılımcılarımızın %37’si giyim ve aksesuar, %29’u (kadınların %36’sı) deterjan ve temizlik ürünleri, %23’ü evcil hayvan gıdası/mamasını aldığını söylüyor ve %21’i hiçbir vegan ürün kategorisinden alışveriş yapmadığını belirtiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden %40 katılımcı vegan evcil hayvan gıdası tercih ederek bölgelerimiz arasında birinci sırada yerini alıyor. Online platformlarda da oldukça geniş yer edinen vegan pazarı %53 oranında online hizmet sunarken %48 ile fiziksel marketlerde satış yapmaktadır. Veganlar ise, vegan marketlerin internet sitelerinden (%61) daha çok alışveriş yapmaktadırlar.

VEGAN ÜRÜNLERDE SEÇİM KRİTERLERİ

Vegan ürünler kullanmanın tabii ki bir felsefesi vardır. Vegan olan kişiler belli amaçlara yönelik olarak bu yaşam tarzına sahip olmaktadır. Hayvansal hiçbir ürünü kullanmamak olan veganlığın kendi içinde spesifik alt dalları bulunmaktadır. Vegan ürün alırken en çok dikkat edilen kriterlerin başında, hayvanlar üzerinde test edilmemiş olması (%60) gelmektedir. Katılımcılarımız ikincil olarak ürünlerin sağlıklı olmasına (%48) dikkat etmektedir. %44’lük kesim ise ürünlerde çevre dostu üretim tekniklerinin kullanılmış olmasına dikkat ederken aynı zamanda bu kritere en çok dikkat edenler arasında veganlığın tanımını doğru bilenler de (%51) yer almaktadır.

Katılımcıların %29’u sürdürülebilir olmasına, %25’i besleyici ve lezzetli olmasına, %17’si fiyatına ve %12’si ambalajına dikkat etmektedir.

Screen Shot 2022-03-08 at 13.43.38

 

 

VEGAN ÜRÜNLERE EKSTRA BÜTÇE AYRILMIYOR

Screen Shot 2022-03-08 at 13.43.56Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %38’si vegan ürünlere daha fazla para ödeyip ödememe konusunda kararsız kaldığını ifade ederken, %36’sı kesinlikle daha fazla para ödemeyeceğini belirtiyor. Kesinlikle daha fazla para öderim ve vegan ürün alırım diyen katılımcılarımızın oranı ise %26. Ancak kadınların (%32) ve veganlığın ne olduğunu bilenler (%32) kesinlikle daha fazla para öderim diyen kesimin içinde yer almaktadır.


“VEGAN ÜRÜNLERİN FİYATLARI ÇOK YÜKSEK”

Veganların en çok zorluk yaşadığı durumların başında, bir vegan ürüne vegan olmayan ürünlere kıyasla daha fazla ücret (%44) ödemeleri olmuştur. Katılımcılar ücretlerin yanı sıra gittikleri kafe/restoranlarda vegan ürün bulamadıklarını (%36) söylemektedir. Katılımcıların (%36) bir diğer sorun yaşadığı konunun sağlık sıkıntıları (yetersiz beslenme, sindirim problemi, vitamin/mineral eksikliği vb.) olduğu belirtilmiştir.

Veganlar tarafından en çok ihtiyaç duyulan besin takviyeleri ise B12 (%47) ve D vitaminidir. (%44) Vegan ürünleri alışverişte bulamama (%31), insanların bakışı/toplum baskısı (%27) en az sorun yaşanan konular arasında yer almaktadır. Katılımcıların %27’si ise herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etmektedir.

Aynı zamanda vegan beslenme şekline göre katılımcıların %48’i kilo vermesine yardımcı olduğunu söylerken, %47’si kendini daha az stresli hissettiğini söylemektedir. Vegan beslenme tarzının, bizleri yaşam koşullarında en çok yoran iki önemli faktöre de iyi geldiğini söyleyebiliriz. Hayvanların hiçbir alanda keyfi olarak kullanılmamasına dikkat eden veganlar kendilerini daha rahat hissederek bu konuda kaygılarını hafifletmektedirler.

TOPLUMSAL BASKI VEJETARYENLERİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Toplumda vejetaryenlik, veganlığa göre daha fazla kişi tarafından bilinmesine rağmen vejetaryenler toplumun bakışından ve baskısından oldukça rahatsız ve bu durumu en çok yaşadıkları sorun olarak belirtiyorlar. Vejetaryen ürünleri restoranda bulamama (%31) ise diğer başlıca sorunlardan bir tanesidir. Vejetaryen ürünlerin satın alınması ihtiyacını da %23 oranında katılımcı karşılayamadığını söylemekte. Geriye kalan katılımcılardan %15’i sağlık sıkıntısı yaşadığını (yetersiz beslenme, sindirim problemi, vitamin/mineral eksikliği vb.) %13’lük azınlık taraf ise veganların en çok yaşadığı sıkıntı olan fazla alışveriş bedeli ödemekte sorun yaşadığını belirtti. %33’te hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. 

VEGAN GIDALARDA MAKARNA VE SÜT REVAÇTA

Gittikçe yaygınlaşan bu yaşam tarzını benimseyen tüketicilere erişebilmek için, markaların bu yönde vegan ürünler sunması da yeni açılan pazarlardan pay alabilmesi ve büyümesini devam ettirebilmek için ciddi önem taşımaktadır. Bu durum neticesinde tüketiciler hemen hemen her kategori için vegan ürün seçeneklerine ulaşabilmeye başladılar. Peki veganların en çok tercih ettikleri vegan ürünler hangileri?

%39 ile makarna ve %38 ile süt bu tercih sıralamasında öne çıkan ürünler olarak yer almaktadır. Hemen ardından (%37) çikolata- şekerleme -tatlı ürünlerinin tercih edildiği görülmekte. Peynirin ise %34 oranında tercih edildiği ifade edilmiş ve veganlık ile vejetaryenlik aynı şeydir diyen %47’lik kesim de peyniri tercih ettiğini söylemiştir.

Un (%30),şarküteri ürünleri (%28), pizza (%26), bezelye proteini (%23), mayonez (%20), soslar (%19), soya kıyması (%17) ve tofu (%9) en az tüketilenler arasındadır. Burada, vegan gıda haline getirilen yiyeceklerin en çok hayvanlardan bizzat elde edilen ham gıdalar (peynir, süt vb.) olduğu da dikkat çekicidir.

GIDA MARKALARI

İlk olarak, gıda kategorisinde ürünleri en çok tercih edilen markaları inceledik. Vegan ürünleriyle en çok tercih edilen marka (%33) Dr. Oetker oldu. %27 ile de Knorr ve Vegan Dünyası ardından gelen markalar olarak karşımıza çıkıyor.

Yudum ve Zuber markaları %26 ile üçüncü olarak tercih edilmektedir. Calve %21, Elit Çikolata da %20 oranında satın alınırken, katılımcılar Kenton ve Vegan Dükkanı ise %19 oranında tercih ettiklerini belirtiyorlar. Haribo (%18), Trakya Çiftliği (%16), Vegan Bakkal (%15) ve Gold (%11) markaları ise ortalama bir alım oranına sahiptir.

Vegan ürünler sunan ancak daha az kişi tarafından tercih edilen markalarımız ise; Veggy-Vappy (kebap, burger) The Standard Vegan ve Beyorganik (%8), Alpro ve Wefood (%7), Fomilk ve Hummm (%6), Potamya ve Happy Roots (%5), Joya ve Shooho (%4) ve Pol’s (%3) şeklindedir.

KOZMETİK VEGAN ÜRÜNLERDE CİLT BAKIMI İLK SIRADA

Vegan ürünler arasında en çok satın alınan kategorilerden biri kozmetiktir. Vegan yaşamda da kozmetik ürünler arasından yüz ve cilt bakım ürünleri (%68) en çok tercih edilen ürün kategorisinde yer almaktadır. Hemen ardından %59 ile makyaj ürünleri tercih edilmektedir. Sıralamada lider konumundaki ürünlerin yine en çok kadınlar tarafından tercih edildiğini görmekteyiz. Diğer ürünlere baktığımızda, geniş bir hedefe hitap eden şampuanın satın alınma oranı %52’dir. Yine hedef kitlesi geniş olan ürünlerden deodorant ve diş macunu (%50) katılımcıların yarısı tarafından satın alınmaktadır. Kadın katılımcıları yoğun olarak gördüğümüz diğer ürün saç bakım ve boya ürünlerinin %41 oranında satın alındığı söyleniyor. Kolonya en az tercih ile (%29) satın alınanlar arasında yerini almaktadır.

Screen Shot 2022-03-08 at 13.44.14KOZMETİK MARKALARI

Kolonyasından el kremine, diş macunundan temizlik ürünlerine kadar çeşitli ürün seçeneğine sahip olan Eyüp Sabri Tuncer (%41) kozmetik markası tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Nivea markası da (%36) oldukça çok tercih edilmektedir. Makyaj ve makyaj temizleme ürünlerinin ön planda olduğu Farmasi (%35) ve Garnier (%33) katılımcıların rağbet gösterdiği diğer markalardır.

Yves Rocher ise katılımcıların %26’sı tarafından satın alınmaktadır. Yüz ve cilt bakımında önemli bir yeri olan Dermokil (%24) ve Dr. Clinic’ te (%20) vegan marka tercihleri arasında yerini almaktadır. Ortalama bir tercih seviyede olan markalarımız; Bio Oil (%17), makyaj ürünleriyle bilinen Revolution (%16), Otacı (%15), Note (%14), Neva Kozmetik (%13), NYX (%12), Bebak (%11) şeklindedir. Kozmetiğin vegan kategorisinde azınlıkta kalan markaları; Siveno (%8), INCIA, Missha ve Aveda (%7), Mayi Tuz (%6), Dr. Ceuracle ve Koca Maar (%5), Missi ve New Essentials (%4) ve NK (%2) olarak sıralanmaktadır.

SABUN TEMİZLİĞİN İLK ADRESİ

Araştırma sonuçlarına göre bu kategoride vegan ürün satın alırken en çok sabun (%72) tercih edildiği belirtiliyor. Diğer tercihlere baktığımızda, çamaşır yıkama vegan ürünlerin ikinci sırada yer aldığını göstermekte. Çamaşır deterjanının %70 ile öne geçerken bulaşık deterjanının ise %65 ile geride kaldığını görmekteyiz. Yüzey temizleyici ürünlerini de %57 ile yarıdan fazla katılımcı satın aldığını ifade ediyor. Vegan olarak en az tercih edilen ürün grubu ise %20 ile böcek, haşere öldürücüler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Untitled (1)-1TEMİZLİK ÜRÜNÜ MARKALAR 

Duru (%54) markası, katılımcıların vegan temizlik markası tercihlerinde en çok satın aldıkları markadır. Duru markasını alanların aynı zamanda “vejetaryen beslenme vücuda zararlıdır.” diye düşünenler olması dikkat çekici olmuştur. Sıralamanın üstlerinde %31 oranla Viking ve Green Clean markalarının tercih edildiği görülüyor. Birbirine yakın oranlarda tercihlerle kullanılan Saloon markasını %25, Naturex markasını da %24 kullanıcı satın aldığını ifade etmektedir.

Sinevo ve Doğal Ambar gibi markalar ise %18’lik kesim tarafından tercih edilmektedir. INCIA markası %14 tercih edilirken, Just Green %12 ve Savon De Royal ise %10 tercih edilmektedir. Vegan üretimleri en az satılan, The Elite Home, Turmepa, Kubik Natural, İlkom, Astonish ve Sonett markaları ise (%8) aynı derecede satın alınmaktadır.

 

GİYİM MARKALARI

Birçok marka vegan ürünler üretip, vegan ürün seçeneklerini çeşitlendirerek hayvan haklarına ve sürdürülebilirliğe dair verdiği önemi göstermektedir. Vegan ürünlerde en çok tercih edilen giyim markası Adidas (%48) ve onu takip eden Penti (%44) ve H&M (%42) markaları olmuştur. Penti aynı zamanda kadınların çoğunlukta tercih ettiği bir markadır.(%59) Hummel ise %41 ile en çok tercih edilen vegan giyim markası arasında yer alırken, aynı zamanda bu markayı vegan beslenmenin sağlığa yararlı olduğunu düşünenlerde (%51) tercih etmektedir.

Ayakkabı ve çanta ürünleriyle ön planda olan Kemal Tanca (%26) 5. Sırada yer almaktadır. Kemal Tanca, daha çok AB SES grubunun (%34) tercih ettiği marka içerisinde yer almasıyla da dikkat çekiyor.

Diğer birçok ünlü giyim markasının yer aldığı sıralamada, İnci %17, Vanilla %10, Igor, Michael Kors ve Tergan markaları %9 oranla hayvan dostu ürün seçenekleri sunmaktadır.

VEGAN ÜRÜNLERDE MARKA TERCİHLERİ

Untitled-1
Veganizmin farkındalığının artması ve vegan yaşam tarzına geçişler haliyle talep arz dengesi yönünde gelişti. Vegan ürün üretimi markalarda yeni pazar alanları açılmasını sağladı. Dolayısıyla en çeşitli vegan ürünleri, en uygun fiyat performans dengesine oturtan markalar, vegan kitlenin ilk akla markaları olmaktadır.

VEGAN ÜRÜN SATIŞININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİ

Veganizmin farkındalığı ve sürdürülebilirliği adına markalar ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırmaktadırlar. Markaların bu tutumu katılımcıların marka tercihinde ve markaya olan ilgilerinde çoğunlukla bir etki yaratmıyor. (%39)

Katılımcıların düşüncesinin, “satış arttırmaya yönelik değil, gerçekten hayvan dostu ve sürdürülebilir bir yaşam sunulmasının” markaların birer sorumluluğu olduğu yönünde bir kanaat geliştirebiliriz. Bu markaları takdir edip, daha da desteklemek adına (%36) “vegan ürünler satan markaları tercih ederim” diyen kullanıcılarda az değil.

MARKALARI TAKİP VE ÖNERME

Katılımcılar çoğunlukla vegan ürünler satan markaları çevrelerine önermektedirler. (%56) Sosyal medya takiplerine baktığımızda; sadece %29’u vegan ürünler satan markaları sosyal medyadan takip ettiğini ifade ediyor.

Bu markaları hem çevreye önermede hem sosyal medya takiplerinde en çok red cevabı veren kişiler erkekler olmuştur. Kadın katılımcıların vegan markalara destek ve ilgilerinin daha yoğun olduğunu görmekteyiz.

VEGANİZM GENEL DEĞERLENDİRME

Vegan beslenmenin insan doğasına uygun bulunmaması katılımcıların %26’sı tarafından onaylanırken %37’si kararsız diğer %37’si ise bu görüşe katılmadığını ifade etmektedir.

Tüketim ürünlerinin (kozmetik, temizlik vb.) hayvanlar üzerinde deney yapılmasına (%69) büyük bir kesim karşı çıkmaktadır. Bu durumdan rahatsız olmayan kişiler (%15) azınlıkta da olsa mevcuttur.

“Endüstriyel et ve hayvansal gıda üretiminde hayvanlara kötü muamele edilmektedir.” görüşü neredeyse yarı yarıya kalmıştır ve %34 oranında katılıyorum, %33 oranında katılmıyorum cevabı verilmiştir. Katılımcıların %33’ü ise çekimser kalmıştır.

Endüstriyel hayvansal gıda (peynir, yoğurt vb.) üretimi hayvan haklarına aykırıdır diyen kişiler %19 iken, aykırı değildir diyenler çoğunluktadır. (%50)

“Endüstriyel et üretimi hayvan haklarına aykırı mıdır?” cevabı hem vegan hem vejetaryenleri kapsamaktadır ve dolayısıyla, çoğunluk (%33) hayır cevabı verilmiştir. Evet, aykırıdır diyenler oranla daha azdır. (%19)

Çevre dostu bir endüstriyel et üretimi modeli olabileceğini düşünenler (%36) çoğunluktadır. Ancak bu görüşe katılmayan (%29) yüksek bir kesimde bulunmaktadır.

                     
Siz de raporlama ve daha fazla bilgi için info@twentify.com mail adresinden bizimle paylaşın.

 

Gamze Örgeç
YAZAR HAKKINDA | Gamze Örgeç
İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden 2021 yılında mezun olan Gamze, Twentify ailesinde pazarlama departmanında stajyer olarak çalışmaktadır.
Son Yazılar

Sosyal Medya Kullanımı ve Psikoloji Üzerine Etkileri

Sosyal medya, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milyonlarca insan her gün Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlarda va...

Devamını Oku

Blok Zinciri: Dijital Dünyanın Devrimci Teknolojisi

Blok zinciri teknolojisi, Satoshi Nakamoto'nun 2008 yılında yayınladığı Bitcoin makalesinde ortaya atılan bir kavram olmasına rağmen, günümüzde finans...

Devamını Oku

28 Ocak: Dijital Dünyamızda Veri Korumanın Önemine Dair Bir Farkındalık Günü

Günümüzde dijitalleşme, hayatımızın hemen her alanına nüfuz etmiş durumda. Bu sürecin merkezinde ise 'veri' yer alıyor. 28 Ocak Veri Koruma Günü bilin...

Devamını Oku

Uzaktan Çalışmanın Yükselişi: Dijital Göçebelik ve Yeni Çalışma Kültürü

2020 yılında başlayıp günümüzde dahi etkileri süren pandemi, iş dünyasında da köklü değişikliklere sebep oldu. Ofislerden evlere, sabit çalışma saatle...

Devamını Oku