Sosyal Medya Kullanımı ve Psikoloji Üzerine Etkileri

Sosyal medya, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milyonlarca insan her gün Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlarda vakit geçiriyor. Bu durum, sosyal medyanın psikolojik etkilerini daha yakından incelemeyi zorunlu hale getiriyor. Bu yazıda, sosyal medya kullanımının psikoloji üzerindeki etkilerini, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele alacağız ve bu etkileri nasıl dengeleyebileceğimiz konusunda öneriler sunacağız.

 

Blog'a Geri Dönün

Yeni Yıldan Beklentiler

“Pazartesiden itibaren”, “ay başından itibaren”, “yeni yılla birlikte”. Bu kelimelerle başlayan değişim planları ve hedefleri hepimizin sıklıkla kurduğu cümleler. Bizim için özel olan yeni umutları ve hedefleri, yeni zaman döngülerinde aksiyona koymanın, bizlere daha da güç verdiğini düşünmekteyiz. Bu planların güncellendiği, kararların daha net alındığı en önemli zaman döngüsü ise hiç kuşkusuz yıl dönümleri. Yeni yılda da birçoğumuz yine, bir önceki yılın kritiğini yapıyor ve bir sonraki yıl için yeni umutlarla hedeflerini planlıyor.

Twentify olarak, insanları bir sonraki yıla taşıyan hedefleri anlamak için hem geride bıraktığımız yılı hem de yeni girdiğimiz 2022’deki beklentileri kullanıcılarımızla sorguladık. Bounty mobil araştırma platformu üzerinden ABC1C2DE SES gruplarına dahil, 1000 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçlarına hep birlikte bakalım.

 

2022 Yılı İçin Daha Çok Plan Yapıldı

Geçen yıla göre 2022 yılında gerçekleştirmek üzere daha çok planlar yapıldığını, kararlar alındığını görmekteyiz. 2021 yılı için yaptığımız araştırmada katılımcıların %78’i yeni yılda gerçekleştirmeyi planladıkları yeni kararlar aldığını söylerken; 2022 yılında bu oranın %87’ye yükseldiğini görüyoruz. 2022 yılı, bize yeni kararlar alma konusunda daha umutlu olduğumuz bir yıl olarak gözüküyor.

 

Yeni yılın yeni beklentiler getireceğine inananlar, geçen yılda olduğu gibi (%82) bu yıl içinde (%90) çoğunlukla kadınlar olmaktadır. Hatta 2022 yılında kadınların yeni yıldan beklentilerinin geçen yıla nazaran daha da artış gösterdiğini görmekteyiz. Erkek katılımcılarımız, kadınlara göre daha az yeni yıl planı yapsa da; “yeni yılda yeni kararlar alırım” diyenlerin oranı 2021 yılında %75, 2022 yılında bu %82 artış göstermiştir. Bu durumda kadınların 2022’ye daha da umutla tutunduklarını ve beklentilerin karşısında daha kararlı olduklarını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu saptama, sosyo-ekonomik durumları farklı olan kullanıcılar arasında fark yaratmaktadır. AB ses grubundaki katılımcıların (%94), DE ses grubundaki katılımcılara (%82) göre daha çok yeni yıl kararları aldıklarını görmekteyiz.

Yıl Başlangıçlarında Aldığımız Kararlarının Büyük Oranı Gerçekleştirilememiş

Her yeni yılın başında, heyecanla birtakım kararlar alırız. Bu kararları uygulamak içinde oldukça kararlıyızdır. Araştırma verilerimize baktığımızda katılımcılarımızın çoğu, yıl sonunda planları adına olan bu kararlı duruşlarının kısmen eyleme geçebildiğini (%49) söylemektedirler. %2’si tüm hedeflerini gerçekleştirirken, %11’i büyük ölçüde gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

Katılımcıların %16’sı ise hiçbir planını gerçekleştiremediğini söylüyor. Yıl içinde bu kararları kısmen uygulamaya koyanların en çok 18-24 yaş arası gençler (%57) olduğunu görmekteyiz. 35-40 yaş aralığında olan orta yaş katılımcıların ise, %76’sı plan yaptıklarını, ancak (%26) ile çoğunluk bu planları gerçekleştirmediklerini ifade etmektedirler. Yaşamlarının iş, evlilik, kariyer gibi oldukça yoğun dönemlerini yaşayan 35-40 yaş arası kişiler, planlar yapmakta ancak uygulama kısmında diğer yaş gruplarına nazaran geride kalmaktadırlar.


2021’de Finansal Hedeflerin Hemen Ardından Daha Fit ve Daha Üretken Olma Hedefleri Geldi

2021’ de en çok para biriktirmenin (%46) hedeflendiğini görmekteyiz. Hemen ardından katılımcılar, yatırım yapmayı (%32) planladıklarını ifade ediyorlar. 2021 yılında katılımcıların en çok ekonomik anlamda sıkıntı çektiklerini ve bu konuda yatırım yaparak parasal anlamda garanti sağlama düşüncesinde olduklarını görmekteyiz. Araştırma sonuçları, 2021’de ekonomik durumların garantiye alındıktan sonra kilo verme konusunda (%28) planlar yapıldığını ortaya koymaktadır. Kilo verme planları yapanların çoğunlukla kadın (%33) katılımcılar olduğunu da görmekteyiz.

 

 

Sağlıklı beslenme, spor yapma, daha üretken olma ve daha çok seyahat etme (%27) en çok planlanan diğer konular arasında yer almaktadır. Bu yıl sosyal bağların da gelişmesi ve aile, arkadaşlarla da daha çok vakit geçirmek istenmekte. (%25) Bu düşünceye kadın katılımcılar (%29) daha çok onay vermektedir. Erkek katılımcılar ise, %20 oranında aile, arkadaşlarla vakit geçirme konusuna sıcak bakmamaktadır. Yeni yılda en çok planlanan konulardan biri de (%24) kitap okumak, (%21) yeni bir konu hakkında eğitim almak olmuştur. Katılımcılarımız bu yıl, hem fiziken hem de ruhen kendini oldukça geliştirmek istemektedir.

Daha çok kitap okumak (%32), yeni dil öğrenmek (%25), evlenmek/aşık olmak (%22), gibi planlar 18-24 yaş arası genç katılımcıların planları olurken; 35-45 yaş aralığında, işe girmek (%29), kredi/kredi kartı borcu ödeme (%29), zihinsel/ruhsal sağlığa odaklanma (%22) gibi daha orta yaş sendromuna bağlı planlarlar yapılmaktadır.

Katılımcılar %23 oranında, hem kredi/kredi kartı borçlarını kapatmak hem de araba satın almak istemektedir. Parasal anlamda zor durumdan kurtulmak istense de maddi harcamalara sebep olacak planlar yapılmaya devam ediyor.

Araştırma verileri, kariyer alanındaki istek ve planlar konusunda erkeklerin terfi almada kadınlara göre daha çok (%11) planlamalar yaparken, kadınların ise henüz işe girme konusunda erkeklere göre daha fazla (%25) planları olduğunu göstermektedir. Bu veriler, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmektedir.

Yeni yıldan beklentiler, sosyo-ekonomik yaşantı düzeylerinde de oldukça fark yaratmaktadır. AB grubundaki katılımcılar %12 terfi almak isterken DE grubundaki kişiler %4 terfi beklentisine sahiptir. AB grubundakiler (%26) zihinsel/ruhsal durumuna odaklanmak istediğini söylerken; DE grubu, (%12) bu konuda bir beklentisinin olmadığını söylemekte. Benzer şekilde başka bir veride ise; AB grubundakilerin %37’sinin seyahat etme planı varken DE grubundakiler seyahat etme konusunda (%16) bir planı olmadığını ifade etmekte.


2022’de Hedefler Yine Finansal Konularla İlgili

Gelelim 2022’de en çok istediğimiz, planlarımızı tek tek not aldığımız ve “evet bu sene …. yapacağım” dediğimiz konulara.

Para biriktirmek (%43) bu sene de diğer planlara oranla üst seviyede yer almaktadır. Ekonomik açıdan güvende hissetmek isteyenlerin %28’i ise 2022’de yatırım yapmayı planlamaktadır. Katılımcıların bu yıl yaptıkları planlar, 2021 yılını takiben pek bir fark göstermemiştir.

%26 oranında; daha üretken olmak, spor yapmak, daha çok kitap okumak ve kilo vermek tarzında planlar yapıldığı ifade edilmektedir. Hemen ardından az bir farkla (%25), sağlıklı beslenmek ve daha çok seyahat etmek isteniyor.


Ev, araba almak gibi planlar %22 oranında planlanırken, çocuk sahibi olmak (%10), evcil hayvan sahiplenmek ve iş değiştirmek (%9), daha az alkol almak (%5), daha az hayvansal gıda tüketmek (%3) konuları, katılımcılarımız tarafından geri planda kalmaktadır.

2021 yılında olduğu gibi bu yılda, seyahat (%37), sağlıklı beslenme (%32), ev eşyalarını değiştirmek (%25), yeni bir eve taşınmak (%23), yurt dışına çalışmak için çıkmak (%19) konulu planlar daha çok AB ses grubunun planları olmakla birlikte, DE ses grubu, (%16) araba almak, (%19) daha çok seyahat etmek, (%7) ev eşyalarını değiştirme gibi konularla ilgili plan yapmada çekimser kalmaktadır.

 

Yukarıda bahsettiğimiz araştırma ve araştırma çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için sales@twentify.com adresimize e-posta atabilirsiniz.

Gamze Örgeç
YAZAR HAKKINDA | Gamze Örgeç
İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden 2021 yılında mezun olan Gamze, Twentify ailesinde pazarlama departmanında stajyer olarak çalışmaktadır.
Son Yazılar

Sosyal Medya Kullanımı ve Psikoloji Üzerine Etkileri

Sosyal medya, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milyonlarca insan her gün Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlarda va...

Devamını Oku

Blok Zinciri: Dijital Dünyanın Devrimci Teknolojisi

Blok zinciri teknolojisi, Satoshi Nakamoto'nun 2008 yılında yayınladığı Bitcoin makalesinde ortaya atılan bir kavram olmasına rağmen, günümüzde finans...

Devamını Oku

28 Ocak: Dijital Dünyamızda Veri Korumanın Önemine Dair Bir Farkındalık Günü

Günümüzde dijitalleşme, hayatımızın hemen her alanına nüfuz etmiş durumda. Bu sürecin merkezinde ise 'veri' yer alıyor. 28 Ocak Veri Koruma Günü bilin...

Devamını Oku

Uzaktan Çalışmanın Yükselişi: Dijital Göçebelik ve Yeni Çalışma Kültürü

2020 yılında başlayıp günümüzde dahi etkileri süren pandemi, iş dünyasında da köklü değişikliklere sebep oldu. Ofislerden evlere, sabit çalışma saatle...

Devamını Oku